لیست سایز لاستیک های تویوتا

 • پرادو
 • 265/60/18 کومهو - رودستون
 • 275/65/17 کومهو - رودستون
 • 265/65/17 کومهو - رودستون
 • لندکروز
 • 285/60/18 کومهو - رودستون
 • 285/65/17 کومهو - رودستون
 • کرولا
 • کمری
 • 215/55/17 کومهو - رودستون
 • 215/60/16 کومهو - رودستون
 • یاریس