لیست سایز لاستیک های سایپا

 • پراید
 • 185/60/13 کومهو - رودستون
 • 175/60/13 کومهو - رودستون
 • 165/65/13 کومهو - رودستون
 • تیبا
 • 185/70/13 کومهو - رودستون
 • 205/60/13 کومهو - رودستون
 • 175/70/13 کومهو - رودستون
 • زانتیا
 • 205/60/15 کومهو - رودستون
 • 185/65/15 کومهو - رودستون
 • ریو
 • 205/60/13 کومهو - رودستون
 • 185/70/13 کومهو - رودستون
 • 175/70/13 کومهو - رودستون
 • سراتو
 • 205/55/16 کومهو - رودستون