لیست سایز لاستیک های ایران خودرو

 • پژو
 • 185/65/14 کومهو - رودستون
 • 195/60/14 کومهو - رودستون
 • 205/60/14 کومهو - رودستون
 • 205/65/14 کومهو - رودستون
 • پرشیا
 • 205/65/14 کومهو - رودستون
 • 205/60/14 کومهو - رودستون
 • 185/65/14 کومهو - رودستون
 •  
 • پژو 206
 • 205/60/14 کومهو - رودستون
 • 195/60/14 کومهو - رودستون
 • 185/65/14 کومهو - رودستون
 •  
 • سمند
 • 195/65/15 کومهو - رودستون
 • 195/60/15 کومهو - رودستون
 • 205/60/15 کومهو - رودستون
 • 185/65/15 کومهو - رودستون
 • رانا
 • 185/65/14 کومهو - رودستون
 • 205/60/14 کومهو - رودستون
 • 195/60/14 کومهو - رودستون
 •  
 • دنا
 • 205/60/14 کومهو - رودستون
 • 195/60/14 کومهو - رودستون
 • 185/65/14 کومهو - رودستون
 •