لیست سایز لاستیک های پارس خودرو

 • ماکسیما
 • 215/55/16 کومهو - رودستون
 •  
 •  
 •  
 • پیکاپ
 • 215/55/15 کومهو - رودستون
 •  
 •  
 •  
 • مورانو
 • 225/65/18 کومهو - رودستون
 •  
 •  
 •  
 • مگان
 • 205/55/16 کومهو - رودستون
 •  
 •  
 •  
 • رونیز
 • 245/70/16 کومهو - رودستون
 •  
 •  
 •  
 • تینا
 • 255/55/17 کومهو - رودستون
 •  
 •  
 •  
 • قشقایی
 •  
 •  
 •  
 •  
 • تندر 90
 •  
 •  
 •  
 •