شرایط پیش ثبت نام لاستیک دولتی
  • عکس شفاف و واضح کارت ملی
  • عکس شفاف و واضح برگ سبز خودرو پشت و رو
  • عکس شفاف و واضح کارت خودرو
مدارک ذکر شده را صرفا از طریق واتساپ به شماره 09021315924 ارسال نمایید.

لذا پاسخگویی صرفا ازطریق واتساپ بهصورت پیام امکان پذیر خواهد بود.